Maikling Kwento: Masakit Kumagat Ang Putakti


Masakit Kumagat Ang Putakti

By Storytelling Philippines


Short Stories
Maikling Kwento
Classroom Resources
Educational Resources

May isang putakti na lagi gumagawa ng matamis na pukyutan. Ipanagkakapuri nya ito. Naghahandog sya nito kay Jupiter, ang diyos ng mga diyos.

Sinabi ni  Putakti sa sarili, "Masisiyahan si Jupiter sa aking kagandahang loob. Ang regalo ko ay masarap at matamis. Ako'y hihiling sa kanya ng isang bagay."

Nagmamadaling pumunta si Putakti sa bundok na tirahan n Jupiter. Tinaggap ni Jupiter si Putakti nang buong kagalakan. Nagpasalamat siya kay Putakti dahi sa handog nito.

"Putakti, maraming salamat sa inyo. Mabait kang talaga......................


... for complete story subscribe to Storytelling Philippines, email at storytellingphilippines(at)gmail(dot)com
How to Cite This Web Page
Villena, Daryll. "Masakit Kumagat ang Putakti". Accessed [put the date when you accessed this page]. Available from http://www.storytellingphilippines.com/2015/05/maikling-kwento-masakit-
kumagat-ang.html

* The above retold story is based on...

Teresita T. Battad, ed. Filipino: Gintong Yaman Natin 1. (Quezon City, Philippines: Sunshine Interlinks Publishing House, Inc., 2009), 236.

Retold Stories CopyrightGet instant updates from storytellingphilippines.com on:
Storytelling Philippines
Write us at storytellingphilippines(@)gmail(dot)com

If you find this post helpful and informative, feel free to SHARE it.
Storytelling Philippines | https://www.facebook.com/StorytellingPhilippines

We’d love to know what you think about this post. Feel free to leave your comment.
We do reply to each of your messages or questions so please come back if you’ve left one.

Comments